Lečenje životinja

Lečenje životinja se vrši u ambulanti, a isto tako i po pozivu vlasnika – terenska služba radi od 8-20 sati, a u hitnim slučajima 0-24 sata. Na osnovu adekvatno postavljene dijagnoze, uključujući i ultrazvučnu dijagnostiku, vrši se terapija prateći savremena dostignuća veterinarske medicine.

Veštačko osemenjivanje

    Veštačko osemenjavanje goveda vršimo semenom iz:

  • -Stočarsko veterinarski Centar Krnjača
  • -Centra za VO PKB Beograd
  • -Uvoznim semenom po Vašoj želji

Hirurške intervencije

U ambulanti i na terenu vrše se sve vrste opštih i specijalističkih hirurških intervencija, kao i akušerstvo (porađanje i carski rez) velikih životinja i kućnih ljubimaca.

Pregled mesa na trihinelu

U ambulanti postoji laboratorija u kojoj se radi trihinoskopski pregled mesa i mesnih prerađevina metodama veštačke dijgestije i kompresije.

Obeležavanje životinja

Obeležavanje se vrši kod velikih životinja (ušnim markicama) i kućnih ljubimaca (mikročipovanjem).

Vakcinacija životinja

Redovna vakcinacija domaćih životinja i kućnih ljubimaca ima veliki značaj u preventivi zaraznih oboljenja koja vrlo često mogu da imaju fatalan ishod. Godišnja vakcinacija je ujedno i prilika da se izvrši kompletan klinički pregled i na vreme otkriju potencijalni zdravstveni problemi kod životinja

Stacionar za pse i mačke

U okviru Ambulante u Starčevu nalazi se stacionar za pse i mačke u objektu koji omogućavaju udobno i kvalitetno držanje životinjanja. U stacionaru se drže životinje nakon intervencije a u fazi je izgradnja pansiona za pse i mačke.

Izdavanje zdravstvenih uverenja

Obeležavanje se vrši kod velikih životinja (ušnim markicama) i kućnih ljubimaca (mikročipovanjem).

Pregled pčelinjih društava

Stručnjaci ambulante vrše klinički pregled pčelinjih društava na zarazne i parazitske bolesti, i rade po programu mera za njihovu dijagnostiku i suzbijanje. Vršimo obeležavanje pčelinjih društava.

Lekovi i stočna hrana

U okviru ambulante prodaju se lekovi, dodatci stočnoj hrani i stočna hrana. Kod nas možete dobiti stručni savet o izboru najadekvatnije hrane i dodataka stočnoj hrani koji će dati najbolji prirast i poboljšati proizvodne rezultate životinja.

Petshop

U okviru petšopa možete naći sve neophodne proizvode (hranu, lekove, igračke i sl.) za vaše kućne ljubimce – pse, mačke, ptice, ribice i druge.

Pilići, ćurići i koke nosilje

U našoj ambulanti možete poručiti i kupiti piliće, ćuriće i koke nosilje.

Sečenje i korekcija papaka

Najefikasniji način suzbijanja obolenja papaka i smanjenja gubitaka koje ona prouzrokuju u uslovima intezivne govedarske proizvodnje su sečenje i korekcija papaka. Stručnjaci veterinarske stanice "Minić" pružaju usluge redovnog trimovanja i skraćivanja papaka na funkcionalnu dužinu, kontrolu i terapiju dijagnostikovanih obolenja i mere preveniranja obolenja papaka.