Naziv firme: Veterinarska stanica "Minić"

Adresa: Borisa Kidriča 6, Starčevo

Broj telefona: 013-632-400

Ovlašćeno lice: dr vet med spec Stanko Minić

Broj faksa: 013-632-400

Žiro račun: 160-65189-46, Banca Intesa